Rafał WIELGUS

Dane personalne
   
Data urodzenia: 25 czerwca 1979 r.
Obywatelstwo: polskie
Adres: Zielona Góra
WWW www.rafalwielgus.pl
E-mail: rafal@wielg.us
Telefon:  
GG:  

 

 

 

 

 

 

Rafał Wielgus
Wykształcenie
Data ukończenia:
2016 r.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Nauka: Studia podyplomowe
Kierunek:Cyber Security Management
Stopień: n/d
 
Data ukończenia:
2015 r.
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
Nauka: Studia podyplomowe
Kierunek: Pedagogika
Stopień: Kwalifikacje pedagogiczne
 
Data ukończenia:
2009 r.
Politechnika Poznańska w Poznaniu
Nauka: Studia podyplomowe
Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Stopień: inspektor BHP
 
Data ukończenia:
2008 r.
Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
Nauka: Studia magisterskie
Kierunek: Informatyka
Stopień: magister inżynier
 
Data ukończenia:
2008 r.
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Nauka: Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
Stopień: magister
 
Data ukończenia:
2005 r.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Nauka: Studia magisterskie
Kierunek: Cybernetyka
Stopień: magister inżynier
 
Data ukończenia:
2002 r.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Nauka: Studia inżynierskie
Kierunek: Mechatronika
Stopień: inżynier
 
Data ukończenia:
1998 r.
Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Częstochowie
Nauka: Szkoła średnia

Profil: Matematyczno - fizyczny
 

Data ukończenia:
1994 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach
Nauka: Szkoła podstawowa
 
Umiejętności
Języki programowania: c++ (3)
Java (1)
HTML (4)
PHP (4)
MySQL (4)
Systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (4)
Microsoft Exchange Server (4)
MIcrosoft SQL Server (2)
Microsoft Windows (4)
Linux Apache Server (3)
Linux Debian Server (3)
Microsoft ISA Server (4)

Oprogramowanie Microsoft Office Enterprise (3)
Veritas Backup Exec (4)
Kaspersky Administration Kit (4)
CISCO Software (3)

 

 

Technologie TCP/IP (4)

DNS (4)

ISO/OSI(4)

Active Directory (4)

WWW (4)

FTP (4)

IPsec (4)

GPO (4)

WISE (4)

Radius (4)

Kerberos (4)

POP3 (4)

SMTP (4)

IMAP4 (4)

ILS (4)

SSL (4)


(*) poziom umiejętności: 1 - początkujący, 2 - średniozaawansowany, 3 - zaawansowany, 4 - biegły
Kursy
MS2277 Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastrukture: Network Services
MS5061 Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007
MS 2276 Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
MS5060 Implementing Windows SharePoint Services 3.0
MS2282 Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
MS2275 Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
MS2278 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
MS2279 Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
MS2272 Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional
MS5053 Designing a Messaging Infrastructure Using Microsoft Exchange Server 2007
MS5047 Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007
  Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych 2011
  Szkolenie dla Administratorów Niejawnych Systemów Teleinformatycznych SKW 2015
  Szkolenie dla Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW 2015
  Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013 2016
  Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 2016
  Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 (Akredytacja IRCA A17287) 2016
Hobby
  Narciarstwo, spadochroniarstwo
Życiorys
Rafał Wielgus urodził się 25 czerwca 1979 roku w Janowie Lubelskim, mieście powiatowym w Województwie Lubelskim. Wychowywał się na Lubelszczyźnie w wiejskiej miejscowości Słupie w gminie Modliborzyce u boku rodziców Stefania i Stefanii oraz rodzeństwa: braci Sławomira i Łukasza oraz siostry Bożeny. Swoją edukację rozpoczął 2 września 1985 roku w Publicznym Przedszkolu w Modliborzycach uczęszczając do zerówki. Po ukończeniu przedszkola, 1 września 1986 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach. Przez osiem lat szkoły podstawowej należał do jednych z najlepszych uczniów. Jego świadectwa ukończenia poszczególnych klas były opatrzone biało-czerwonym paskiem. Był bardzo uzdolniony matematycznie i fizycznie. Wiele razy brał udział w olimpiadach matematycznych i fizycznych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. W ósmej klasie szkoły podstawowej został laureatem wojewódzkiego konkursu z fizyki, co pozwoliło mu bez egzaminów wstępnych wybrać dowolną szkołę średnią na terenie całego kraju. Dodatkowo oprócz nauki, był bardzo wysportowany, wielokrotnie reprezentował szkołę na zawodach wojewódzkich w piłce siatkowej i koszykowej. Korzystając z przywileju wojewódzkiego laureata, Rafał Wielgus wybrał Ogólnokształcące Liceum Wojskowe w Częstochowie oddalone o ponad 200 km od rodzinnej miejscowości, zamieszkując w internacie. Cztery lata szkoły średniej upłynęły pod znakiem kolejnych wyróżnień szczególnie z przedmiotów ścisłych, co owocowało ponownie świadectwem z biało-czerwonym paskiem. Wielokrotnie reprezentował szkołę średnią w dyscyplinach sportowych jak: strzelectwo, bieg na 1000 metrów, biegi przełajowe. W czasie pobytu w Częstochowie narodziła się również pasja wycieczek górskich oraz wycieczek rowerowych po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. W 1998 roku przystąpił do egzaminu maturalnego, który zaliczył na następujące oceny: język polski - dobry, matematyka - bardzo dobry, język niemiecki - celujący. Dobre wyniki  nauce w szkole średniej oraz dobrze zdana "matura" otworzyły drogę na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W WAT był członkiem Koła Naukowego Mechatroników, gdzie dwa razy brał udział w seminarium uzyskując wyróżnienie oraz trzecie miejsce. Podczas pobytu w Warszawie podejmował się dodatkowych zajęć jak: korepetycje z matematyki  i fizyki, praca w agencji ochrony, dorabiając tym samym do stypendium naukowego, które otrzymywał na uczelni. Swoją sprawność fizyczną utrzymywał biorąc również udział w licznych zawodach sportowych jak: bieg patrolowy, bieg na 1500 metrów i inne. Ukończył selekcję Żołnierza Polskiego oraz selekcję TRAWERS. Brał udział w seminarium COMBAT-56. Podczas studiów w WAT Rafał Wielgus rozpoczął przygodę ze skokami spadochronowymi. Swoje pierwsze trzy skoki oddał w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry, kolejne skoki odbyły się w Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Aeroklubie Ziemi Lubelskiej w Radawcu, w Pyrlandia Boogie w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Łącznie oddał ponad 120 skoków spadochronowych. Studia w WAT to również coraz większe zamiłowanie do komputerów, zaczęły powstawać pierwsze programy czy strony internetowe. W 2002 roku z tytułem inżyniera ukończył WAT. Pracę rozpoczął na stanowiskach łączności i informatyki. W 2005 roku pełnił obowiązki jako starszy oficer zespołu informatyki ADP - Automatic Data Processing, gdzie odpowiedzialny był za: CISCO Systems, MS Servers Systems, MS Exchange Systems, Veritas Backup Systems, Systemy IWS oraz C2PC. W 2008 roku z tytułem magistra ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Strategiczno-Obronnym ugruntowały jego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz reagowania kryzysowego. W 2008 roku z tytułem magistra inżyniera ukończył Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu. Studia na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania ustabilizowały wiedzę za zakresu informatyki. Ukończenie trzech uczelni wyższych pozwoliły zdobyć szeroki zakres umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i informatyki, które łącząc ze sobą daje niespotykaną umiejętność przeciwdziałania cyberterroryzmowi. W 2008 roku obiął stanowisko Szefa Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego. Jako szef ZWT odpowiadał za wszystkie systemy teleinformatyczne organizacji, tj. administracja sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, wdrażanie nowych technologii informatycznych. Pełni również obowiązki inspektora bezpieczeństwa danych osobowych oraz administratora systemów teleinformatycznych.

 

Rafał Wielgus obecnie jest szczęśliwym mężem, posiada żonę Edytę, która jest nauczycielem języka angielskiego oraz dwie córki Laurę i Sandrę.

 
Copryright by Rafał Wielgus